08.08.2019
Altele

In cadrul Departamentului Contabilitate a Porsche Inter Auto, este deschisa o pozitie de:

Economist (experienta SAP)

Sarcini specifice postului:
Inregistreaza facturile de servicii de la furnizorii interni si externi, pe centre de cost in termen maxim de 48 de ore de la primirea lor prin sistemul FLOWER si SAP
Creeaza si intretine baza de date in sistemul FLOWER: business -case-uri/useri/drepturi etc
Verifica facturile primite din punct de vedere contabil: date identificare furnizor/client, valoare, TVA
Inregistreaza in baza de date CROSS furnizorii noi si verifica conditiile de plata si contul bancar introdus
Inregistreaza politele de asigurare in termen maxim de 48 de ore de la primirea lor
Evalueaza lunar soldurile conturilor in valuta
Analizeaza lunar cheltuielile inregistrare pe centre de cost impreuna cu contabilul sef/director financiar,
Analizeaza fisele de cont primite de la furnizor in vederea stabilirii soldului corect in termen maxim de 2 zile lucratoare
Inregistreaza lunar intrarile si descarcarea de gestiune a cheltuielilor efectuate in avans
Inregistreaza facturile de avans si storno avans pentru masini noi in termen maxim de 48 de la primirea lor
Urmareste saptamanal obtinerea facturilor de achizitie masini noi, in original cu semnaturi si le transmite ofiterului de trezorerie
Verifica lunar confirmarea de sold cu Importatorul si analizeaza eventualele abateri
Verifica lunar situatia angajamentelor de plata pentru toti clientii din categoria angajat departamentului contabil
Intocmeste impreuna cu contabil sef/director financiar documentatia preturilor de transfer
Intocmeste si inregistreaza lunar situatia facturilor nesosite
Stinge zilnic avansurile acordate furnizorilor cu facturile finale emise de acestia
Verifica zilnic contul soldului 409 furnizori debitori si comunica zilnic soldul ofiterului de trezorerie
Verifica zilnic cererile de retur ale clientilor si le aproba in termen maxim de 24 de ore de la data primirii lor spre plata
Analizeaza anual bunurile acordate in custodie clientilor sau primite in custodie (masini noi, masini second hand) si intocmeste procesele verbale de custodie
Transmite facturi catre clienti/furnizori pentru confirmarea bunurilor aflate / primite in custodie
Participa la activitatea de inventariere anuala a patrimonului companiei
Intocmeste listele de inventar faptic
Alte activitati conexe la cererea sefului direct.
 


Cerinte:
· Orientare catre client
· Aptitudini de comunicare si integrare, empatie;
· Competente cognitive (abilitati de invatare, inovare, planificare si organizare)
· Competente personale (deschidere, initiativa, angajament si perseverenta)
· Studii superioare absolvite
· Experienta in domeniul financiar-contabil
· Experienta in SAP
· Limba straina (un avantaj)
· Etica profesionala (confidentialitate)

Porsche Bucuresti Nord
077190 Voluntari, jud. Ilfov
Bulevardul Pipera nr.2
Telefon +40 21 9229
E-mail

https://www.pbn.ro/